Confidenţialitate

INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice PFA Anghel N. Cristina are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor este informarea despre serviciile PFA Anghel N. Cristina (reclamă, marketing şi publicitate).
Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare informării despre produsele şi serviciile furnizate de www.cursuri-germana.com (reclamă, marketing şi publicitate, furnizarea de bunuri şi servicii, comunicare prin internet).
Prin refuzul dvs. nu veţi primi informări despre serviciile furnizate de www.cursuri-germana.com (reclamă, marketing şi publicitate, furnizarea de bunuri şi servicii, comunicare prin internet).
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, alte persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, cu excepţia împuternicitului (ex: avocaţi, consultanţi, contabili, auditori), parteneri contractuali ai operatorului.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă şi datatp pe e-mail: info@cursuri-germana.com